Dotace na naši farmě

Rekonstrukce hospodářské budovy

Vážení čtenáři, rád bych Vám prostřednictvím tohoto článku krátce představil svoji farmu - grunt a prezentoval dokončený projekt. Jsem zemědělský podnikatel, který se zabývá hlavně prodejem zemědělské techniky, ale také již po generace hospodaří na malé rodinné farmě v Obci Těrlicko, katastrálním území Hradiště pod Babí horou. Věnuji se především rostlinné výrobě, živočišná výroba má pouze okrajové postavení s využitím pouze pro vlastní spotřebu. Hospodařím jak na orné půdě, tak i na trvalých travních porostech. Okrajově se věnuji i péči o vlastní lesy. Pěstuji zejména obiloviny, dále jetelotrávy a okopaniny. Součástí farmy jsou taktéž ovocné stromy.

Na farmě využívám staré hospodářské budovy. A protože střechy jsou ve špatném technickém stavu, rozhodl jsem se provést rekonstrukci. Pro realizaci rekonstrukce jedné z hospodářských budov jsem využil dotační výzvu Programu rozvoje venkova v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, který v našem regionu spravuje MAS Pobeskydí, z.s. Žádost o dotaci, kterou jsem podal byla vybrána a díky tomu jsem mohl provést rekonstrukci střechy hospodářské budovy. Jednalo se konkrétně o rekonstrukci střechy v rozsahu do 400 m2, kdy stavební práce byly provedeny v období březen – duben 2022. Realizace projektu přispěla ke zlepšení technického stavu budovy, zlepšení kvality skladovaných zásob, ale především k prodloužení životnosti budovy. Jak říkají naši dědové - "střecha je základ".

Jedná se o první investiční dotaci, kterou jsem získal. V rámci „klasického“ PRV bych na dotaci nikdy nedosáhl objekt by dále chátral. Proto je velmi důležité, že lze malé projekty na venkově realizovat prostřednictvím MAS.

Ing. Kupka RomanRekonstrukce hospodářské budovy - druhá etapa

Podpora projektu - rekonstrukce hospodářské budovy druhá etapa byla umožněna na základě 7. výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Finanční prostředky byly použity na zakoupení sekčních vrat.

Jsem zemědělský podnikatel, který se zabývá hlavně prodejem zemědělské techniky, ale také již po generace hospodaří na malé rodinné farmě v katastru obce Hradiště pod Babí horou. Provozuji především rostlinnou výrobu, živočišnou výrobu pouze okrajově pro vlastní spotřebu.

Realizace projektu přispěla ke zlepšení technického stavu budovy a hlavně k zlepšení kvality skladovaných zásob.

Majitel farmy by rád touto cestou poděkoval pracovníkům MAS Pobeskydí za obětavou pomoc při administraci tohoto projektu.

Ing. Kupka RomanPodpora projektu - štěpkovač klestu

Podpora projektu - štěpkovač klestu byla umožněna na základě 7. výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí.

Finanční prostředky byly použity na zakoupení štěpkovače klestu.

Jsem zemědělský podnikatel, který se zabývá hlavně prodejem zemědělské techniky, ale také již po generace hospodaří na malé rodinné farmě v Obci Těrlicko, katastrálním území Hradiště pod Babí horou. Věnuji se především rostlinné výrobě, živočišná výroba má pouze okrajové postavení s využitím pouze pro vlastní spotřebu. Hospodařím jak na orné půdě, tak i na trvalých travních porostech a věnuji i péči o vlastní lesy.

Realizace projektu přispěla ke zdokonalení a lepší využitelnosti technického stavu strojového parku farmy.

Majitel farmy by rád touto cestou poděkoval pracovníkům MAS Pobeskydí za obětavou pomoc při administraci tohoto projektu.

Ing. Kupka Roman2000 - 2023   KUPKA - Vše pro zemědělce | Kontakty | Mapa webu | Uvedené ceny jsou bez DPH